یکشنبه 17 آذر 1398

کتابهای مفید برای زنان و خانواده

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/08/12 09:46 ویرایش : ‎1394/09/03 13:55 بازدید: 1941

 

 

 

این کتاب از مجموعه سخنان مقام معظم رهبری که در موقعیتهای مختلف پیرامون زن ایراد شدهاند، جمع آوری شده و با توجه به موضوعات کلی بخشهای اصلی کتاب تنظیم شدهاند. «ضرورت پرداختن به موضوع زن»، «جایگاه و منزلت زن»، «تکریم واقعی زن»، «زن شریک واقعی مرد نه تابع محض او»، «آزادی زنان در انتخاب همسر» و ... نمونه های اندکی از این موضوعات هستند.

 

مهارتهای زندگی مجموعه‌ای از توانمندیهایست که از طریق آموزش و تمرین قابل اکتساب بوده و دستیابی به آنها موجب شناخت خود، افزایش توانایی برقراری ارتباط با دیگران، احساس رضایت بیشتر و موفقیت در زندگی می‌شود.تعاریف گوناگونی از مهارتهای زندگی ارائه گردیده است. سازمان بهداشت جهانی، مهارتهای زندگی را چنین تعریف می‌کند: مهارتهای زندگی مجموعه‌ای از توانمندیهایست که یادگیری آنها به سازگاری و رفتارهای مثبت و سازنده منجر می‌شود و فرد با کمک آنها قادر است به گونه‌ای مؤثر با چالشهای زندگی روزمره مقابله کند.بنابر تعریف سازمان یونیسف مهارتهای زندگی مجموعه‌ گسترده‌ای از توانمندیهای روانی- اجتماعی مانند تصمیم‌گیری، برقراری ارتباط مؤثر با دیگران مقابله با شرایط و خودمدیریتی است که یادگیری آنها به زندگی سالم و سازنده کمک می‌کند.

 

خانواده ،کوچکترین عنصر اجتماع و مرکز انس انسان است . نخستین جایی که به طور عادی هر بچه بعد از به دنیا آمدن در آن بزرگ  می شود ،  و مستقیم و غیر مستقیم همه دانستنیهای زندگی و قوانین تربیتی را در آن یاد می گیرد.هیچ اجتماعی مسیر پیشرفت رشد اخلاقی را نمی پیماید مگر آن که عضوهای آن یعنی خانواده ها پیشگامان این نردبان پیشرفت  باشند . زن و شوهر ، عناصر اولیه خانواده هستند .

 

در حقیقت ازدواج نوعی بنا، یا ساختمان عظیم و باشکوه است که جنبه های معنوی دارد. به تعبیر دیگر همان رفتارهایی است که موجب استمرار عشق و محبت در زندگی زوجین میشود. به همین علت میتوان گفت که ازدواج نوعی معماری عشق و محبت بین زن و شوهر است. کتاب برگزیده نهاد کتابخانه های عمومی سراسر کشور.

 

 

 

 

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی