دوشنبه 29 مهر 1398

معرفی مدیرکل

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 10:18 ویرایش : ‎1395/02/30 10:29 بازدید: 2273

فاطمه رفیعی شیرایه

 

*  کارشناسی فلسفه و کلام اسلامی(الهیات) از دانشگاه فردوسی

*  عضو کمیته فرهنگی جهاد دانشگاهی مشهد از سال 64 تا 67

*  عضو کمیته پشتیبانی جنگ و جبهه دانشگاه و بسیج مشهد از سال  64 تا 67

دبیر معارف از سال 68 تا 77

*  مدیر مدارس شهرستان رشت از سال 77 تا 94

دولت و ملت همدلی و همزبانی