یکشنبه 17 آذر 1398

برگزاری نشست بررسی و هماهنگی پیرامون راه اندازی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان شفت

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/07/30 14:03 ویرایش : ‎1398/07/30 14:04 بازدید: 87

نخستین نشست بررسی و هماهنگی پیرامون راه اندازی 30 صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در شهرستان شفت با حضور زینب نعمت زاده معاون دفتر امور بانوان استانداری و با هدف تشکیل صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در بخش های مختلف اقتصادی و گردشگری و با حضور کارشناس جهاد کشاورزی و معاون صندوق کارآفرینی امید برگزار شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی