یکشنبه 17 آذر 1398

دومین کمیته فرهنگی اجتماعی اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری برگزار شد.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/16 13:08 بازدید: 132

دومین کمیته فرهنگی اجتماعی به ریاست فاطمه رفیعی ؛ مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و با هدف بررسی طرح جامع کاهش ،کنترل و پیش گیری از خشونت کلامی و غیر کلامی برگزار شد.دراین نشست پس از توضیح مفصل طرح توسط مدیر عامل موسسه مردم نهاد مایا مهر فاخر کاسپین ،اعضاءبه تبادل نظر و ارائه راهکار جهت اجرای هر چه بهتر طرح پرداختند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی