یکشنبه 17 آذر 1398

جلسه مشترک دفتر امور بانوان و خانواده با پارک علم و فناوری استان با هدف رفع موانع بازاریابی و توانمندسازی زنان برگزار شد .

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/14 09:40 بازدید: 117

جلسه مشترک دفتر امور بانوان و خانواده با پارک علم و فناوری استان با هدف رفع موانع بازاریابی و توانمندسازی زنان و همچنین استفاده از خلاقیت و ابداع به شیوه های نوین جهت عرضه تولیدات زنان استان برگزار گردید .

دولت و ملت همدلی و همزبانی