یکشنبه 17 آذر 1398

برگزاری چهارمین نشست کمیته حقوقی بانوان و خانواده در سال98

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/08 11:40 بازدید: 130

در راستای سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در استان گیلان چهارمین نشست کمیته حقوقی بانوان و خانواده در سال98 با هدف ارائه محتوای آموزشی پیرامون پیشگیری از خشونت های حوزه کودکان، ارائه راهکارها و بحث و بررسی در خصوص تشکیل تیم مداخله و حمایت های فوری پس از وقوع کودک آزاری در سطح استان به ریاست فاطمه رفیعی ؛ مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ، اعضاء کمیته و نمایندگان کارگروههای 4گانه ذیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سالن شهید انصاری استانداری گیلان برگزار شد .

دولت و ملت همدلی و همزبانی