یکشنبه 17 آذر 1398

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده از روستای ملی چادر شب بافی بازدید کرد.

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/07 11:17 بازدید: 130

فاطمه رفیعی ؛ مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده از ظرفیت های صنایع دستی و گردشگری روستای ملی قاسم آباد بازدید کرد.
با توجه به تمرکز اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان در خصوص ثبت جهانی روستای قاسم آباد در حوزه چادر شب بافی و همچنین کثرت بانوان هنرمند در این رشته در روستای قاسم آباد ، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده و هیات همراه در طی این بازدید با مسائل و مشکلات بانوان هنرمند در این روستا آشنا شدند.
خانم رفیعی و هیات همراه در ادامه از موزه مردم شناسی و صنایع دستی ،خانه خلاقیت نساجی ،نقاشی های دیواری روستای قاسم آباد با نماد چادر شب بافی ،فروشگاه های صنایع دستی ،اقامتگاه بومگردی گیله بوم و همچنین کارگاه های چادر شب بافی و میدان پاچال روستای بند بن بازدید بعمل آورد .بازاریابی و معرفی صحیح صنایع دستی و همچنین گرانی مواد اولیه از مهمترین مشکلات بانوان هنرمند بوده که در این بازدید از سوی بانوان هنرمند مطرح شد .

دولت و ملت همدلی و همزبانی