یکشنبه 17 آذر 1398

برگزاری نشست تبادل تجربه میان مشاورین امور بانوان فرمانداریها ی غرب گیلان و امور بانوان استانداری مرکزی در شهرستان تالش

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/02 12:39 بازدید: 129

نشست تبادل تجربه میان مشاورین امور بانوان فرمانداریها ی غرب گیلان و امور بانوان استانداری مرکزی در شهرستان تالش برگزار شد.
در این نشست که با حضور فرماندار شهرستان برگزار گردید ، مدیران کل امور بانوان استانداریهای گیلان و مرکزی ضمن ارائه آماری از وضعیت استانهای خود ،تجارب موفق خود در حوزه بانوان را به اشتراک گذاشتند و پس از این نشست حاضرین در جلسه از یک واحد موفق تولیدی صنعت تبدیلی که توسط یکی از بانوان شهرستان مدیریت می شد و همچنین یکی از صندوق های موفق خرد روستایی بازدید کردند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی