یکشنبه 17 آذر 1398

سومین نشست کمیته زنان و دفاع مقدس دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیلان در سال 98

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/05/01 11:08 بازدید: 140

سومین نشست کمیته زنان و دفاع مقدس دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در سال 98 با موضوعیت نحوه چگونگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس و با ارائه برنامه پیشنهادی ونقطه نظرات اعضای محترم جلسه ؛ به ریاست فاطمه رفیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده و اعضای محترم کمیته در سالن شهید انصاری استانداری برگزار گردید.

دولت و ملت همدلی و همزبانی