دوشنبه 29 مهر 1398

اولین نشست کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر امور بانوان در سال 98

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/05 13:44 بازدید: 206

اولین نشست کمیته فرهنگی اجتماعی دفتر امور بانوان در سال 98در راستای اجرای سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده با هدف بررسی علل افزایش خشونتهای کلامی و غیر کلامی در استان و راههای پیشگیری از آن با ارائه نقطه نظرات اعضای محترم جلسه ؛به ریاست فاطمه رفیعی ،مدیر کل امور بانوان و خانواده واعضای محترم کمیته ؛ در سالن شهید نورانی استانداری برگزار شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی