دوشنبه 29 مهر 1398

برگزاری دومین نشست کمیته حقوقی بانوان و خانواده در سال 98

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/04/03 13:28 بازدید: 153

دومین نشست کمیته حقوقی بانوان و خانواده در سال 98 با هدف ارائه راهکار در زمینه کاهش و کنترل خشونت حوزه کودکان اعم از جسمی و روانی و همچنین ارائه پیشنهادات اعضاءکمیته پیرامون کاهش طلاق ،اعتیاد ،فقر و بیکاری به ریاست فاطمه رفیعی ،مدیر کل امور بانوان و خانواده ،اعضاءکمیته و نمایندگان کارگروههای چهار گانه ذیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سالن شهید نورانی استانداری برگزار شد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی