دوشنبه 29 مهر 1398

برگزاری اولین نشست کمیته حقوقی بانوان و خانواده در سال98

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/03/20 13:09 بازدید: 167

در راستای سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده در استان گیلان اولین نشست کمیته حقوقی بانوان و خانواده در سال98 با هدف بررسی و برنامه ریزی مناسب جهت کاهش آسیب های مطرح شده در سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده به ریاست فاطمه رفیعی ؛ مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده ، اعضاء کمیته و نمایندگان کارگروههای 4گانه ذیل مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در سالن شهید نورانی استانداری گیلان برگزار شد

دولت و ملت همدلی و همزبانی