دوشنبه 29 مهر 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/18 11:33 ویرایش : ‎1394/08/04 11:40 بازدید: 2406

33461518-20  013      : شماره تماس دفتر امور بانوان و خانواده

     33461515  013      : شماره فکس

آدرس : گیلان ، رشت،میدان انتظام( رازی ) ، روبروی نیروی انتظامی ، دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گیلان          

کد پستی :    13431- 41459

دولت و ملت همدلی و همزبانی