یکشنبه 17 آذر 1398

آرشیو خبرها : اخبار

نشست استاندار با مدیر کل امور بانوان و خانواده و جمعی از بانوان فرهیخته و پژوهشگر استان گیلان

نشست استاندار با مدیر کل امور بانوان و خانواده و جمعی از بانوان فرهیخته و پژوهشگر استان گیلان

10:49 1394/09/28

همایش ملی کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه محیط زیست برگزار شد

همایش ملی کسب و کار و کارآفرینی زنان در حوزه محیط زیست برگزار شد

14:09 1394/09/25

سومین کمیته آموزش ، تحقیق و مشاوره برگزار شد

سومین کمیته آموزش ، تحقیق و مشاوره برگزار شد

10:51 1394/09/17

با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده نمایش آیینی خطبه خوانی حضرت زینب (س ) در انزلی برگزار شد

با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده نمایش آیینی خطبه خوانی حضرت زینب (س ) در انزلی برگزار شد

08:52 1394/09/15
سومین کمیته بهداشت ، سلامت و نشاط اجتماعی برگزار شد

سومین کمیته بهداشت ، سلامت و نشاط اجتماعی برگزار شد

سومین کمیته بهداشت ، سلامت و نشاط اجتماعی برگزار شد

09:44 1394/09/12

دومین جلسه کمیته آموزش ، تحقیق و مشاوره برگزار شد

دومین جلسه کمیته آموزش ، تحقیق و مشاوره برگزار شد.

12:35 1394/09/08

کارگاه آموزشی ، آموزش و ترویج کارآفرینی زنان روستایی برگزار شد

کارگاه آموزشی ، آموزش و ترویج کارآفرینی زنان روستایی برگزار شد

09:15 1394/09/07

کارگاه آموزشی کتابخانه ی تخصصی بانوان و خانواده با عنوان نقش مطالعه ی والدین در تربیت فرزندان برگزار شد

کارگاه آموزشی کتابخانه ی تخصصی بانوان و خانواده با عنوان نقش مطالعه ی والدین در تربیت فرزندان برگزار شد

08:39 1394/09/07

با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده آئین خطبه خوانی حضرت زینب (س) در فومن برگزار شد.

با حضور مدیر کل امور بانوان و خانواده آئین خطبه خوانی حضرت زینب (س) در فومن برگزار شد.

09:15 1394/09/04

مولاوردی در مراسم تجلیل از زهرا نعمتی بانوی قهرمان ورزش کشور

مولاوردی در مراسم تجلیل از زهرا نعمتی بانوی قهرمان ورزش کشور

10:37 1394/09/03

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید دیدار کرد

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید دیدار کرد.

13:00 1394/09/02

دومین اجلاس مشاورین امور بانوان فرمانداریها برگزار شد

دومین اجلاس مشاورین امور بانوان فرمانداریها برگزار شد

13:52 1394/08/27

دومین جلسه کمیته بهداشت سلامت و نشاط اجتماعی با حضور رفیعی ؛ مشاور استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده و با حضور مدعوین جلسه در دفتر امور بانوان برگزار گردید .

دومین جلسه کمیته بهداشت سلامت و نشاط اجتماعی  با حضور  رفیعی ؛ مشاور  استاندار و مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده و با حضور مدعوین جلسه در دفتر امور بانوان برگزار گردید .

13:15 1394/08/25

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با جمعی از مسئولین و نمایندگان اداره کل امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی دیدار کرد

مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری با جمعی از مسئولین و نمایندگان اداره کل امور زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی دیدار کرد

09:42 1394/08/25
اشتراک در اخبار
دولت و ملت همدلی و همزبانی