سه شنبه 30 مرداد 1397

تدوین سند نشاط اجتماعی با توجه به فرهنگ و هویت مردم استان تا پایان سال جاری در دستور کار کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری گیلان قرار گرفت

     کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استانداری به ریاست علی اصغر جمشید نژاد معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری و با دبیری فاطمه رفیعی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در

0 12:21 1397/05/29

طرح حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در دستور کار کمیته اشتغال بانوان استانداری گیلان قرار گرفت

        اولین جلسه کمیته اشتغال بانوان استانداری با دستور کار حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری به ریاست فاطمه رفیعی ، مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری

0 11:15 1397/05/29

تجلیل فاطمه رفیعی مدیر کل بانوان و خانواده استانداری گیلان از خبرنگاران فعال در حوزه بانوان و خانواده استانداری گیلان

     جلسه تجلیل از خبرنگاران به ریاست فاطمه رفیعی مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری در دفتر ایشان برگزار گردید

0 14:03 1397/05/23

برنامه ریزی جهت افزایش نشاط اجتماعی در دستور کار دستگاههای عضو کمیته بهداشت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی امور بانوان و خانواده استانداری گیلان قرار گرفت

     اولین جلسه کمیته بهداشت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی   به ریاست فاطمه رفیعی مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در سالن اجتماعات اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری بر

0 08:30 1397/05/18
دولت و ملت همدلی و همزبانی